Trên mặt biển diệu kỳ
Dong buồm đi lặng lẽ
Ô! Chàng hoa tiêu trẻ
Có biết bờ biển nào
Không sóng lớn thét gào
Bao dông hầu tan hết?

Trời phía Tây bình yên
Nhiều con thuyền nằm nghỉ
Những mỏ neo yên vị
Em dẫn chàng tới đây
Ôi vĩnh cửu đất này
Cuối cùng cập bờ bến


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)