Thiên đường là nơi ta không thể đến
Trên cành cao vô vọng trái táo xinh
Với tôi, ấy “thiên đường”!
Đám mây sặc sỡ rong chơi
Mặt đất giới hạn
Bên kia sườn đồi, ngôi nhà sau ấy
Nơi đó Thiên đường!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)