“This is my letter to the world”

This is my letter to the World
That never wrote to Me--
The simple News that Nature told--
With tender Majesty

Her Message is committed
To Hands I cannot see--
For love of Her--Sweet-countrymen-
Judge tenderly--of Me

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Huy Bắc

Thư này tôi gửi cho Thế Giới
Mà chưa hề viết gửi cho Tôi--
Những Chuyện giản đơn Hoá Công đã nói--
Bằng Vẻ Uy Nghi rất mực dịu dàng

Thông Điệp của Người đã trao nhầm chỗ
Vào những Nơi tôi chẳng thể ngóng nhìn--
Vì tình yêu Người -- Ngọt Ngào -- trái tim đồng nội
Phán xử nhẹ nhàng sự bất thuận -- của Tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Thư này tôi gửi cho thế giới
Chứ không phải viết dành cho tôi
Muôn dung dị Thiên nhiên đã nói
Bằng quyền uy nhân hậu của Người

Thông điệp mà Thiên nhiên ký thác
Nơi nào sao tôi chẳng thấy chi
Tình yêu Người, ai cùng xứ sở
Sẽ phán xét tôi thật nhu mì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời