“I never saw a moor”

I never saw a Moor--
I never saw the Sea--
Yet know I how the Heather looks
And what a Billow be.

I never spoke with God
Nor visited in Heaven--
Yet certain am I of the spot
As if the Checks were given--


Trong Toàn tập thơ Emily Dickinson, bài thơ này được đánh số 1052.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi chưa thấy Đầm Lầy--
Chưa hề ra Biển rộng--
Nhưng Tôi biết Lau Sậy mọc thế nào
Và chỉ hình dung thấy Sóng

Tôi cũng chưa lên Trời
Chưa chuyện trò với Chúa--
Nhưng tôi tin có Thiên Đường, có Người
Như sắp lên trên đó--

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Tôi chưa hề trông thấy đồng hoang
Chưa hề thấy mênh mang biển cả
Nhưng tôi biết thế nào là thạch thảo
Sóng bạc đầu trông nó ra sao

Tôi chưa từng thăm viếng Thiên Đường
Cũng chưa từng chuyện trò với Chúa
Tôi vẫn tin chắc vào nơi đó
Như có chứng cứ ở trong tay


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời