Tôi bị trúng tên ở đây
Yêu sao cánh tay đã bắn
Đích ngắm ái mộ là tôi

Họ nói ngã trong “đụng độ”!
Tâm hồn biết rõ rồi đây
Chỉ một mũi tên chinh phục
Cung thủ hạ gục tôi ngay


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)