Số phận giết nhưng chàng không chết
Nó đẩy xô chàng chẳng ngả nghiêng
Nó trói chàng vào cột hỗn mang
Nhưng tất cả bị chàng hoá giải

Nó khiêu khích cản ngăn bước tiến
Nhưng khi đòn ác liệt tung ra
Vẫn bình tâm quan sát hắn ta
Nó công nhận chàng đàn ông đích thực


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)