Quả thật có một “Bình minh” không?
Có một thứ gọi là “Ngày” không?
Tôi có nhận ra từ trên núi
Nếu tôi cao bằng núi kia không?

Nó có chân như bông súng không?
Nó có lông giống loài chim không?
Nó đến từ quốc gia nổi tiếng
Tôi chửa bao giờ nghe tiếng tăm?

Ôi học giả nào! Thuỷ thủ đâu!
Ôi Nhà thông thái từ trời cao!
Xin kể nghe về người du lãm
Nơi được gọi là “Bình minh” đâu!