“Her breast is fit for pearls...”

Her breast is fit for pearls,
But I was not a “Diver” —
Her brow is fit for thrones
But I have not a crest.
Her heart is fit for home —
I — a Sparrow — build there
Sweet of twigs and twine
My perennial nest.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ngực nàng ví tựa ngọc trai,
Nhưng mà tôi chẳng có tài “lặn” đâu -
Chân mày hợp với ngôi cao
Nhưng tôi không có chiếc mào kiêu sa.
Trái tim nàng tựa ngôi nhà -
Tôi - con chim sẻ - muốn qua chốn này
Dịu dàng cây nhánh đùn vây
Tổ chim tôi ở nơi đây vĩnh hằng.

55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch hay lắm ạ, cảm ơn chú đã dịch bài này!

Bản dịch hay lắm ạ, cảm ơn chú đã dịch bài này!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời