“If I can stop one Heart from breaking”

If I can stop one Heart from breaking
I shall not live in Vain
If I can ease one Life the Aching
Or cool one Pain

Or help one fainting Robin
Unto his Nest again
I shall not live in Vain.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu tôi có thể ngăn một Trái Tim tan vỡ
Tôi sẽ không sống Uổng
Nếu tôi có thể làm dịu Nỗi Đau một Cuộc Đời
Hay gắn lại một Vết Thương

Hoặc nếu giúp một con Chim Cổ Đỏ
Vào lại bình yên trong Tổ
Tôi sẽ không sống Uổng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Giá ngăn được trái tim ai tan vỡ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công
Giá an ủi nỗi đau đời ai đó
Hay giúp ai xoa dịu vết thương lòng
Nếu giúp được một chú chim về tổ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời