“If I can stop one Heart from breaking”

If I can stop one Heart from breaking
I shall not live in Vain
If I can ease one Life the Aching
Or cool one Pain

Or help one fainting Robin
Unto his Nest again
I shall not live in Vain.


Trong Toàn tập thơ Emily Dickinson, bài thơ này được đánh số 919.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu tôi có thể ngăn một Trái Tim tan vỡ
Tôi sẽ không sống Uổng
Nếu tôi có thể làm dịu Nỗi Đau một Cuộc Đời
Hay gắn lại một Vết Thương

Hoặc nếu giúp một con Chim Cổ Đỏ
Vào lại bình yên trong Tổ
Tôi sẽ không sống Uổng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Giá ngăn được trái tim ai tan vỡ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công
Giá an ủi nỗi đau đời ai đó
Hay giúp ai xoa dịu vết thương lòng
Nếu giúp được một chú chim về tổ
Tôi sẽ sống đời này chẳng hoài công

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Nếu ngăn được trái tim ai tan nát
Thì đời tôi sống chẳng phí hoài
Nếu làm nhẹ bớt nỗi lòng ai
Hay xoa dịu đớn đau người khác

Hay giúp con chim oanh kiệt sức
Về lại nơi tổ ấm của mình
Thì đời tôi sống chẳng phí hoài


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời