Nếu em không còn sống nơi này
Khi loài chim cổ đỏ đến đây,
Chỉ đem cho khăn choàng cổ đỏ,
Một mẩu bánh mỳ kỷ niệm phai.

Nếu em không thể cảm ơn anh,
Bởi đang say giấc ngủ an lành,
Anh hiểu cho rằng em đang cố
Bằng môi giờ hoá đá rêu xanh!