“If you were coming in the fall”

If you were coming in the fall,
I’d brush the summer by
With half a smile and half a spurn,
As housewives do a fly.

If I could see you in a year,
I’d wind the months in balls,
And put them each in separate drawers,
Until their time befalls.

If only centuries delayed,
I’d count them on my hand,
Subtracting till my fingers dropped
Into Van Diemen’s land.

If certain, when this life was out,
That yours and mine should be,
I’d toss it yonder like a rind,
And taste eternity.

But now, all ignorant of the length
Of time’s uncertain wing,
It goads me, like the goblin bee,
That will not state its sting.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu anh đến vào mùa thu
Em sẽ quét đi mùa hạ
Bằng nửa nụ cười và nửa nhát chổi
Như các bà nội trợ, vứt bỏ một con ruồi.

Nếu em sẽ gặp anh trong một năm
Em sẽ cuộn tháng ngày thành trái bóng—
Đặt chúng ở những ngăn tủ riêng
Cho tới khi chúng đến.

Nếu chỉ là những thế kỷ chờ mong,
Em sẽ đếm chúng trên bàn tay,
Trừ chúng đi, tới khi ngón tay em rụng
Rơi xuống miền đất lạnh câm.

Nếu chắc chắn, khi cuộc đời này chấm dứt—
Anh và em, mình sẽ gặp nhau
Em sẽ ném cuộc đời đi xa, như chiếc vỏ,
Để nếm lấy vĩnh hằng.

Nhưng, giờ đây, em không thể biết
Đôi cánh thời gian dài rộng ra sao
Nó giày vò em, như con ong quỷ quái
Không cho biết nó sẽ đốt khi nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu anh đến khi mùa thu vừa đến
Em đuổi mùa hè về chốn mông mênh
Với nửa nụ cười, và nửa chênh vênh
Như người đàn bà lỡ tay làm bếp

Nếu một năm tròn em thấy anh
Em cuộn tháng ngày thành quả banh
Đặt vào trong ngăn hồn sâu kín
Vì sợ có ngày em mất anh

Nếu bằng thế kỷ để chờ mong
Em đếm thời gian trên tay nồng
Trừ đi, những ngón tay co xuống
Đời em về đất lạnh mênh mông

Nếu mai đây, lìa bỏ cuộc đời
Thì chúng mình cũng sẽ chung đôi
Em bỏ đi những gì tạm bợ
Theo anh vào miên viễn đất trời

Nhưng giờ đây, đời chẳng dài lâu
Giữa đôi ta chẳng biết được đâu
Lòng em như một bầy ong chích
Nhức nhói vô vàn nỗi nhớ anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời