Nước, làm cho biết khát khao.
Đất đai—bởi Biển dâng trào cuốn qua.
Hân hoan—bởi sự khổ đau—
Hoà bình — bởi cuộc binh đao sinh thành—
Tình yêu, bởi Kỷ niệm thành—
Đàn chim, bên Tuyết rơi nhanh lạnh lùng.