Mặt Trăng cách xa biển cả
Đưa tay hổ phách của nàng
Dắt chàng ngoan như đứa trẻ
Dọc theo hẹn ước cát vàng

Chàng không bao giờ lỡ dịp
Tuân theo ánh mắt của nàng
Giờ đây chàng vừa đến phố
Giờ đây lại đã lên đàng

Của chàng bàn tay hổ phách
Của em biển cả xa xăm
Tuân theo mệnh lệnh ánh mắt
Của chàng áp đặt lên em


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)