Mất chàng vẫn ngọt ngào hơn
Được tất cả trái tim đã biết
Đúng là cơ cực trong cơn khát
Nhưng rồi em có giọt sương!

Cát-xpiên quốc vương cát vàng
Vương quốc của miền biển khác
Không có vô sinh sa mạc
Làm sao có được Cát-xpiên


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)