Hai con bướm bay giữa Trưa--
Và nhảy múa trên Trang Trại--
Và vút cánh bay tới Thiên Đường
Và nghỉ ngơi trên Tia Sáng--

Và rồi—cả hai buồn chán
Bay trên Biển Cả sáng ngời--
Dù chẳng bao giờ, tại nơi Bến Cảng
Hành trình đôi bướm được nhắc tới—

Nếu Chim xa xôi nào nhắc đến--
Nếu có Tàu Buôn hay Tàu Chiến
Gặp đôi bướm ở Biển Hư Không--
Thì việc này- tôi vẫn chưa biết--