Hòn đá nhỏ vui vẻ
Một mình lang thang trên đường
Không để tâm đến sự nghiệp
Chẳng sợ những chuyện khẩn trương
Mặc chiếc áo nâu đơn điệu
Vũ trụ trao trên hành trình
Giống như Mặt Trời tự tại
Có bạn hay chỉ một mình
Vẫn toả sáng hết hạn độ
Trong vẻ giản dị thường tình


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)