Hãnh diện bởi tim em, do anh phá vỡ.
Tự hào đau đớn, em chẳng thấy? nơi anh
Tự hào đêm, vì anh, trăng, chẳng tan tành.
Không hưởng ứng đam mê anh, - em khiêm tốn