Em thấy anh rồi - trong bóng đêm -
Nên em chẳng thiết nghĩ đến đèn -
Tình yêu của anh - là lăng kính -
Quyến rũ tựa màu hoa tím sim -

Nhiều năm em hiểu anh nhiều thêm
Cảm như mọi thứ đã tự nhiên -
Thợ mỏ với đèn – vừa soi đủ -
Để thấy bao trùm mỏ thiên nhiên -

Và trong trang phòng - em thấy anh -
Qua làn vách ván nhỏ mong manh
Rạng rỡ - hồng hào - trong ánh sáng
Em được nuông chiều, bởi vì anh -

Những gì thiếu thốn của ban ngày -
Vượt qua Mặt trời - Bóng tối đây -
Xem như vậy đã thành – miên viễn -
Tại cực điểm rồi phải nơi đây?