Em không thể uống nó, Ngọt ngào,
Tới khi Anh nếm thử đầu tiên,
Dù cho có mát hơn Nước lả
Đắm chìm trong Khao khát triền miên.