Em không dám bỏ bạn mình,
Vì anh ấy nếu vô tình chết đi
Em đến muộn vì lỡ đi,
Trái tim em muốn chạm gì đến anh,

Nếu làm thất vọng mắt anh
Đã từng, săn đuổi đề nhìn, để xem
Chịu không được mới lặng im
Anh chàng để ý, - đến em mất rồi,

Nếu đâm lòng nhẫn của người
Thế thì, chắc chắn – em rồi sẽ đi
Có nghe, thì hãy ngủ đi
Thuộc lòng nhé cũng chỉ vì tên em.

Lòng mong ước đã nát mềm
Kể từ buổi đó, con tim vỡ rồi,
Ung dung tới lúc sáng trời
Xoá đi nước mắt lúc trời nửa đêm.