“I’ve nothing else - to bring, you know”

I’ve nothing else - to bring, You know
So I keep bringing These-
Just as the Night keeps fetching Stars
To our familiar eyes-

Maybe, we shouldn’t mind them-
Unless they didn’t come-
Then - maybe, it would puzzle us
To find our way Home -

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em chẳng có gì mới mẻ để cho anh.
Cho nên em mang cho anh Những Thứ Đấy--
Như Đêm đưa những Ngôi Sao
Tới đôi mắt chúng mình—

Có thể, chúng ta không ngần ngại chúng—
Trừ khi chúng không đến với ta—
Và- có thể, chúng khiến mình bối rồi
Không tìm thấy đường về Nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch

Đầu đề bài thơ trong bản dịch, theo mình nên sửa. "cho anh", mang đến cho anh, khác với: "với anh".

Với lại mình thấy phần thứ 2 của bản dịch nên xem lại sao cho dễ cảm hơn. "Chúng" ở đây là những ngôi sao à?.. :P Là gì thì cũng nên một lần nhắc lại, cho hợp với cảm thụ của người đọc Việt Nam hơn.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Lặng Yên

Em chẳng có gì khác — để trao, anh biết đấy —
Nên em mang đến hoài những Thứ này —
Như Đêm mãi tuôn những Vì Sao
Tới đôi mắt quen chúng mình —

Có lẽ, ta chẳng bận tâm để ý —
Trừ khi chúng không đến mà thôi —
Lúc ấy — có lẽ, ta bối rối —
Khi tìm đường về Nhà mình —


(có ảnh hưởng chút xíu sau khi đọc bản dịch của anh Linh)
25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]