“My River runs to thee...”

My River runs to thee.
Blue sea, wilt thou welcome me?
My river awaits reply.
Oh! Sea, look graciously.

I’ll fetch thee brooks
From spotted nooks.
Say, sea,
Take me!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Dòng sông tôi dào dạt tới nơi anh.
Vùng biển xanh, có ân cần tôi đến?
Dòng sông tôi chờ đợi trả lời.
Ơ, biển ơi! Sao cứ nhìn độ lượng.
Tôi sẽ mang lại niềm say mê bằng hồn của suối.
Từ góc bình yên bị pha lẫn ố hoen.
Hãy nói đi, biển ơi! Hãy chấp nhận giùm tôi tâm tưởng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Sông tôi chảy đến bên anh
Hoan nghênh chăng hỡi biển xanh ngàn đời?
Sông còn mãi đợi trả lời
Ô hay! biển cả nhìn tôi dịu dàng
Từ nơi ngõ ngách tôi mang
Những dòng suối mát dặm ngàn về đây
Nhận tôi đi! Biển nói ngay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời