Chỉ vừa mất, khi tôi được cứu!
Chỉ nhận ra khi thế giới vừa qua!
Chỉ cho tôi vì khởi đầu Vĩnh Cửu,
Khi hơi thở phục hồi,
Ở phía bên kia
Tôi nghe rút lui cơn thuỷ triều thất vọng!
Làm Kẻ quay về, vậy thì tôi thấy
Những bí mật của giới hạn kia để ngỏ đôi lời
Một Thuỷ Thủ men theo bờ xa lạ
Một Phóng Viên nhợt nhạt từ cánh cửa kinh hoàng
Trước Dấu niêm phong!

Lần tới, hãy ở lại!
Lần tới có nhiều thứ để nhìn
Bởi tai không nghe
Bởi mắt không xét xem kỹ lưỡng

Lần tới, hãy nán lại
Trong lúc tuổi tác đánh cắp
Thế kỷ mệt nhoài lê chân
Và Vòng Quay thời gian!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)