Cô đơn của bầu trời
Cô đơn của biển khơi
Cô đơn của cái chết
Nhưng khi đem dồn hết
Chỉ bằng miền bao la
Của cùng cực riêng tư
Tâm hồn đã đón nhận
Vô hạn trong hữu hạn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)