Bởi vì anh ấy yêu nàng
Chúng ta xem ả có bàng quan không
Mặt nàng có khác gì không
Đặc trưng kẻ khác lấy mang mặc vào.

Nét duyên nàng chẳng hại sao
Rằng đôi ta bị tụt sau quá đà --
Trông xa nàng vẫn thướt tha
Như rừng xao động gió qua dạt dào

Đừng mong chàng để ý sâu
Nhưng gần hơn để ôm bao tôn thờ
Vinh quang này quá xa mờ
Làm ta có cố cũng hờ hững thôi.