Ở trong tuyết anh khôi hài-
Anh còn tiếp bước dẻo dai đi về,
Khẽ thầm dịu ngọt chọc quê,
Âm thanh vui thú đê mê miệt mài.

Trong lo sợ anh khôi hài -
Anh đi với dáng vui say không lời
Đàn ông làm lại cuộc đời
Theo chiều sâu thẳm vợi vời của anh.