11.00
Nước: Anh
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Peter Green (1 bài)
- Helen Lydia Mirren (1 bài)
- Eric Clapton (3 bài)
- Albert Hammond (4 bài)
- Graham Russell (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (3 bài)
Tạo ngày 28/02/2023 20:24 bởi hongha83
Sir Elton Hercules John tên thật là Reginald Kenneth Dwight, sinh ngày 25/3/1947 tại London, Anh, là một nhạc công dương cầm, ca sĩ kiêm soạn nhạc gia nổi tiếng người Anh.