Có cơn điềm tĩnh đầu hàng
Trong ngày đến thật vội vàng với ta
Khi làn gió nóng cuốn qua
Quay đi
khoảnh khắc cho ta mê hồn
Nó còn nhìn thấu qua luôn
Đủ cho chiến sĩ bồn chồn
Mong em

Đêm nay tình có trong em?
Nơi đôi ta sống cho đêm hẹn hò
Cũng đủ cho kẻ giang hồ
Rằng đôi ta đã trôi bờ bến nao
Đêm nay em thấy tình sao
Để cho nó được đặt vào nghỉ ngơi?
Các vua và kẻ bụi đời
Tin vào điều tốt tuyệt vời trần gian

Có một thời cho nhân gian
Nếu mà chỉ học
Kính ngàn hoa văn
Chúng ta chuyển hết một lần
Có nguyên do với cả vần điệu luôn

Đến nơi hoang dã càn khôn
Khi hồn lữ khách vượt hơn sao trời

Nhịp thời gian em rã rời
Tình yêu em thấy dưới trời đêm nay?
Đó là nơi chúng ta đây
Đủ cho kẻ sống kiếp mây giang hồ
Đôi ta trôi dạt bến bờ
Tình yêu em có chực chờ đêm nay
Làm sao để nghỉ ngơi đây?
Các vua và cả những tay bụi đời
Tin điều tuyệt nhất trên đời
Đủ cho vua và cả người lang thang
Tin điều tốt nhất trần gian