Trước mặt trời anh hứa thề rằng
Yêu em, anh nguyện với vầng trăng
Với em thì dường như quá sớm
Kết đời nhau cho tình miên man.
Trái tim yêu nhanh thì chán nhanh;
Tự thân, em khó thể hợp thành
Với tình yêu đàn ông như thế! —
Lạc nhịp, ca sĩ cũng tàn nhanh.
Chỉ hỏng cho bài hát người thôi,
Nốt nhạc đầu tiên đặt xuống rồi.
Em không để mình sai như vậy,
Sai lầm. Toàn hối cải mà thôi
‘Bàn tay Neath, làm hư nhạc cụ, -
Quỵ một lần, hồn vĩ đại, cũng chết thôi.