Khi nghe tiếng giọng nâng niu
Đột nhiên tan loãng trong chiều không gian,
Lặng câm, chẳng dám khóc than,
Đau như căn bệnh toàn thân mới hành—
Mong giúp gì? nhạc lại vang
Lặng im? Đâu phải tiếng than tình mình,
Đừng đem giai điệu quá tinh;
Sáo không thổi nổi bản tình này ra;
Chẳng nhà thơ, chẳng sơn ca
Tim ai mà nhảy vượt qua cây tùng
Hình cầu, đâu phải trăng trong
“Ngọt ngào” “ca tụng”, cũng không thiên thần,
Đâu cần gặp gỡ thiên nhan.
Bảo, mừng Thiên Chúa! —Đủ tràn lòng đây.