Nếu mà anh khóc
Thấm cát lệ rơi.
Thậm chí lìa đời
Có gì đâu lạ?.

Đời anh thương quá
Giọng hát thanh thanh
Trong hợp xướng xanh
Giúp không đâu đến.

Ai người che chắn?
Ai người xả thân?
Chờ đợi thánh thần?
Mà anh tin cậy?

Nỗi đau, tàn bạo
Để anh vượt lên
Trong cuộc đua chen
Đứng bên dã thú.

Đáng gờm đáng sợ?
Làm vòng tròn chân?
Đá, nước xoay vần
Trời ngắt dòng thác.

Anh ngang phân tất
Hồn giá là mình.
Nhà cho cả anh
Nếu thường trên lộ.


Nguồn: Nắng bạch dương, NXB Thế giới, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)