Phía Tây chiều xuống
Ngọn đồi
Mờ mờ hư ảo
Ánh trời tà huy
Đâu đây nghe một tiếng gì
Còi vang
Trông rõ
Về đi
Chiều rồi!
Xương người chiến sĩ
Rớt
Rơi
Đất đen vang vọng
Nẻo đời
Cờ bay
Quân đoàn tia chớp là đây
Ánh trời nhàn nhạt
Như ngày đã qua
Hình ai cũng đã xoá nhoà
Chiến tranh giờ đã
Phôi pha lâu rồi!


Nguồn: Thơ tình song ngữ (tập 11), Liễu Nga Đoan tuyển dịch, NXB Đà Nẵng, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)