Người là một con sói đối với người
Người là một sợi dây đối với người
Bạn chớ để người khác nhận chìm mình
Bạn chớ để người khác siết chặt mình
Người là một cái xẻng đối với người
Người là một tên phản đối với người
Bạn chớ để người khác tiêu diệt mình
Bạn chớ để người khác phản bội mình
Người là một thú dữ đối với người
Người là một tai ác đối với người
Bạn chớ để người khác nuốt sống mình
Bạn chớ để người khác xơi tái mình
Người là một tác hại đối với người
Người là một cơn sét đối với người
Bạn chớ để người khác đánh đổ
Bạn chớ để người khác làm điếc mình
Người là một con sói đối với người
Bạn chớ để người khác hút máu mình
Người là một người anh em đối với người
Cạnh anh em bạn có thể lành vết thương

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé