Cho dù em ở đâu,
hãy bước ra trước cửa chính!
Hãy đi vào những cánh đồng
Em nghe một tiếng gọi
Chính ta gọi em đấy!

Cho dù ta ở đâu,
Ta không có ở đấy.
Chính đó là cơn sốt
bởi em không có đấy
Đấy là sa mạc.

Cho dù em ở đâu,
Em không có ở đấy
Chính đó là cơn sốt
bởi lẽ ta không có đấy
Đấy là sa mạc.

Cho dù ta ở đâu
Em ở đấy
Vâng, chúng ta ở đấy
Như sự im lặng
Sau tiếng hát kia,

Như hai trái táo
Trên một cây anh đào.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé