Vườn đây: màu sắc đến và đi,
ngoài trời đêm xanh ánh nhu mì
màu xanh lá đậm thầm lặng đến,
rực ánh tuyết vàng gió bay đi.
Vườn đây cho môi làm gió thổi
trên sáo trong vùng tối, hát lời
(đàn hạc từng dây rung xao động)
gương mặt vô hình ám chơi vơi.
Vườn đây. Thu xếp lại thời gian
hoa treo trên kiếm của Tử thần,
vùng đất khác, hát bài ca khác;
ở đây mê mẩn, đến vô ngần
Để cho cây mãi chìm sâu giấc ngủ
đài phun kia tay bạc lấy đi rồi.