Vâng là đất nước dễ thương:
nếu mùa đông
(là yêu thương anh về)
đầu năm hãy mở tứ bề
cả hai thời tiết vỗ về
(cũng không)
kho báu của anh trong lòng,
khi hoa tím hiện trên đồng ngát hương
tình yêu sâu sắc mùa hơn
nhiều hơn lý lẽ;
người thương ngọt ngào
(tháng Tư nơi chúng mình vào)