Tình yêu (ai
biết mà ngờ
nghĩa; làm sao để giấc mơ
hiện hình
lý lẽ tim em nếu) anh
đoán rằng đó chỉ là nhành cỏ thôi
Nghĩ xa hơn để thêm lời
xung quanh (là cả một trời thơ say
để) đôi ta nhặt. nơi đây
vuốt ve cười thoả cho dài ngất ngây
cả hai nhanh chóng phơi bày
đời là một nửa (xuyên
ngay tiết trời
chẳng ai, ngoài chúng ta thôi
cùng) đem tâm trí kết đôi hình hài
Cho xương thịt hoá tan bay