Đàn bà này
thân anh đây
để cho nó
có vòng tay trắng ngời
ham chơi trên những ngọn đồi
mơ em,
đón nhận những lời
trên môi
mắt anh
đã được thấy rồi
hội hè không nói nên lời của đêm
bức tranh
chỉ một màu đen
với thiên thạch
xuống dẫn truyền ánh vui
bàn tay bất tử
toả hơi
những vì tinh tú đã rơi rụng tàn
(rồi em theo với thời gian
nhớ về đêm ấy chứa chan tuyệt vời
ngất ngây hồn lửng lờ trôi,
thoả
con tim đói rụng rời
hoa kinh
nhớ
nên
cứ nẩy lên, dần
đưa về
môi đỏ đã phân chọn rồi
tầm nhìn vô lượng chơi vơi)