Plato told

Plato told

him: he couldn't
believe it (Jesus

told him; he
wouldn't believe

it) Lao

Tsze

certainly told
him, and general

(yes

mam)
sherman;
and even
(believe it
or
not) you
told him: i told
him; we told him
(he didn't believe it, no

sir) it took
a nipponized bit of
the old sixth

avenue
el; in the top of his head: to tell

him


Bài thơ này mới xem qua, ta ngỡ là một trò chơi ngộ nghĩnh. Trên thực tế, đây là câu chuyện buồn về một người lính Mỹ. Anh ta không tin, hoặc có thể, chưa hiểu lắm những học thuyết của Plato, Lão Tử, Giê-su nhưng có một điều còn thuyết phục hơn học thuyết của các nhà tư tưởng, nói được với anh ta về cái Thiện và cái Ác. Đó là "a nipponized bit of the old sixth avenue el", nghĩa là mảnh đạn Nhật, làm từ sắt của đường hầm số Sáu (ở New York). Những năm 30 thế kỉ XX người Mỹ bán sắt đường hầm này thành sắt vụn cho người Nhật. Trong chiến tranh, đạn của Nhật làm từ sắt Mỹ rơi lên đầu lính Mỹ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Plato nói
với anh; anh không
tin (Jesus

nói với anh; anh
không tin)

Lão

Tử
dĩ nhiên nói
với anh, và tướng
(vâng

quả vậy)
sherman;
còn nói nhiều hơn
(anh tin
hoặc

không) bạn
nói với anh; tôi nói
với anh; chúng ta nói với anh
anh không tin, không

thưa ngài) cuối cùng
mảnh đạn nhật
làm từ sắt

của đường hầm số sáu
rơi trên đầu anh; mới nói

được với anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

góp ý với thivien.net

bài này biên tập sửa lại sai với nguyên bản bài thơ và nguyên bản bản dịch. Cả bài thơ (tiếng Anh cũng như tiếng Việt) không có một chữ nào viết hoa hết (kể cả tên riêng). Lỗi biên tập của thivien.net

Chưa có đánh giá nào
Trả lời