Phủ bóng lên
em nhé người tình?
mưa
không
khống chế được gì mình
đôi ta chẳng bận lòng chi nữa
chúng mình yêu nên
nghĩ về mưa

người yêu dấu?
em biết đấy
Anh
xin lỗi em vì chuyện này
những người con gái đầy tội nghiệp
làm cho Chúa
biết họ
mỗi ngày
bao điều của họ trong cuộc sống
còn em thì chỉ thấy là không,
Ứ-ừ. người tình yêu dấu ơi
Với anh đâu phải chỉ thế thôi
yêu quý của anh vừa đang cứng
em giết anh rồi người tình ơi.