(phải em luyện
khổ hạnh đời
để em sống thẳng hơn thôi giận trào)
hỏi
về em
hỏi
khi nào
(hỏi và
hỏi
nữa
biết) sao
cho vừa
người loay hoay
giữa
cơn
mưa
(bạn hôn
cô gái vú
chưa thắm hồng)
hỏi
anh ta
hỏi
ai không
(hỏi và
hỏi
cứ
lòng vòng) hỏi han
thật sao
điên đảo hỗn mang
chừng
đang ca hát
trong màn tuyết sương