Nói về tình yêu (Ai
hiểu rành
ý nghĩa; làm sao để mơ
thành
nếu trái tim em là trí tuệ)
anh đoán chỉ là ngọn cỏ xanh
Suy nghĩ ra ngoài hoặc nghĩ xa
xung quanh (như những áng thơ là
làm) cho chúng ta tìm thấy được.
điều này ve vuốt tiếng cười ta
cả hai đều nhanh chóng tỏ ra
đời chỉ là một nửa (xuyên qua
để rồi sau đó thời tiết đậm
hoặc không, chúng mình hãy nhận ra
tất cả) tâm hồn trong xác thịt
Bằng xương bằng thịt quyện hoà nhau