Mùa hoa thuỷ tiên vàng (ai người biết
mục đích cuộc sống là để nâng cao)
tại sao lại quên, nhớ như thế nào
trong thời gian tử đinh hương nở rộng
mục đích của thức dậy là mơ mộng,
nhớ như thế thì (đã dường như quên)
trong mùa hoa hồng (ai đó ngạc nhiên
bây giờ đôi ta ở đây lạc thú)
quên rồi nếu, có nhớ thì hãy nhớ
trong thời gian chắt vị ngọt ngào thêm
bất cứ điều gì tâm trí muốn tìm,
nhớ tìm kiếm (rồi quên đi tìm thấy)
và trong huyền bí để thành như vậy
(khi đến thời gian giải phóng chúng ta)
quên anh đi, rồi nhớ anh thật thà