Khẩu đại bác thật to
đầy tinh xảo,
nhưng tôi nghe
tiếng vọng của tử thần
ẩn vào đám anh túc
cánh mong manh...
chắc đôi khi
loài thú còn nhắc mãi
được nắm tay lặng im ghì siết lại.
Tôi thấy rằng tất cả tịch lặng đi
những chàng trai thầm sống
lối man di
Tôi thấy
giữa ngăn đập,
những cô gái chìm vào đêm lặng lẽ.