Dáng lê nhỏ nhắn của anh
đàn bà trong giấc buông mành hoàng hôn
đột nhiên, chuyển động dập dồn
là ba động vật. Các vòng châu thân
vòng eo liên tục xuất thần
với từng cử chỉ như nàng Phi châu
vang ra một nửa thần sầu
Của người con gái (như
đầu rắn vươn
từ trên chầm chậm đổ) tuôn
một tư thế: thật mê cuồng của em
đôi chân uyển chuyển trang nghiêm
như con voi đẹp lại thêm hung tàn
(đùi tơ hoà tiếng thì thầm
nghĩ suy)
nhắc nhở anh trang Đàn bà
sao cho ở giữa đôi ta
bờ hông Ấn Độ chính là nơi em.