Cầu mong trái tim anh luôn hé mở
những con chim là bí mật của đời
chúng hót tốt hơn là hiểu biết thôi
nếu người không nghe, sẽ thành già cỗi

Cầu mong linh hồn anh hằng biết đói
Dạn dĩ và khát thèm với dẻo dai
Dù là Chủ nhật, anh có thể sai
vì người ta đúng, khi không còn trẻ

Và chính anh không làm gì phải lẽ
yêu bản thân em thực tế nhiều hơn
chưa bao giờ anh ngu để bại vong
vén cả bầu trời bằng môi cười mỉm