Cách để ôm một con bò không phải
để lấy cho mình một chiếc ghế đâu
nhưng hãy vẽ một đường khoanh dấu lại
và gọi nó là vẻ đẹp làm sao

Nhân nó lên nguyên do vì sao vậy
chia chúng rồi giờ
và (anh hiểu) thêm
là cách ôm một con bò thế đấy
cách ôm bò không phải như vậy đâu

Để nâng lên cao công cụ của em
bỏ xu vào khe
rống như tiếng bò
đặt vòng hoa tròng trên viên đạn cổ
lên chuỗi lông mày cách biệt của em

(Trong lúc đang ném bom vào chú Tom
thế làm sao để ôm một con bò
cách để ôm một con bò đâu phải
đẩy tới rồi sau lại kéo vòng vo

Nhưng thực hành nghệ thuật phải chăm lo
để giảng chuyên sâu tới nguyên tắc vàng
bình chọn cho anh (tình trong sáng tỏ
và đàn bà đều sẽ rộng thương ban

Nếu mà không theo nhau vào địa ngục
vậy làm sao để húc một con bò