Thì thôi bất chấp cho dù
Dáng đi tiếng thở, kể từ nơi Doom
(với bàn tay trắng dài thơm
nắn từng nếp gấp hao mòn vì nhăn)
Hồn đôi ta hết buộc ràng
-trước khi rời khỏi xa căn phòng này
anh quay lại, và (cúi vai
bình minh) hôn
chiếc gối này, dấu yêu
nơi đầu hai đứa nuông chiều.