Anh yêu thể xác anh đây
Mới nguyên khi kết hình hài của em.
Thần kinh, cơ bắp mạnh thêm.
Thân em. Anh thích nó trên mọi điều,
Làm cho xương sống anh kêu
Thân em xương khớp dặt dìu run run
-thật sao-êm ái vô cùng
Cho nhau bất tận trên vùng thịt da
Hôn em, hôn khắp ngọc ngà,
Vuốt ve khơi hết mượt mà lông tơ
Đến đây, và cái-gì-chờ
Từng phần thân xác… vỡ bờ mắt yêu,

Và anh vui thích nuông chiều

Dưới anh em thấy bao điều thanh tân.