Anh cho; đời không luôn là như thế
nếu môi em, anh yêu, mới chạm vào
của người khác, mà tay em cấu cào
tim anh ấy, như của anh vừa mới;
nếu mặt người khác em đùa tóc rối
chỉ lặng câm anh biết, phải vậy thôi
từ ngữ quặn đau thốt đã nhiều rồi,
trước linh cữu anh cũng đành bất khả;

điều xảy ra, anh cho là nên cả-
bạn lòng ơi, xin nhắn nhủ đôi lời;
để anh gặp người kia, nắm tay thôi,
rằng, Hãy nhận từ anh niềm hạnh phúc.
Rồi, quay gót thấy con chim đang hót
quá bàng hoàng trên mảnh đất lìa xa.